Centrale eindtoets basis en niveau

Op de site van Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) lezen we het volgende:

De Centrale eindtoets wordt in twee versies aangeboden: basis en niveau. Een toets die aansluit bij de vaardigheden van de leerling is voor de leerlingen prettiger om te maken en komt het resultaat ten goede.
De Centrale eindtoets basis is geschikt voor leerlingen waarvan de leerkracht verwacht dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van vmbo of naar havo of vwo.
De Centrale eindtoets niveau is geschikt voor leerlingen die naar verwachting doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

De vraag doet zich nu voor of en hoe dit van invloed is op het gebruik van de Toetstrainers. Om hier een antwoord op te geven een kleine toelichting.

Cito-toets oude situatie

Tot en met de Cito-toets van 2012 was er één Cito-toets. Deze toets was bestemd voor alle leerlingen uit groep 8. Van deze groep moest worden bepaald of het vervolgonderwijs Vmbo, Mavo, Havo of Vwo moest zijn.

Vmbo Mavo Havo Vwo

Onze Toetstrainers zijn ontwikkeld voor het gemiddelde van deze situatie, dus met opgaven passend bij het niveau Mavo en Havo.

Centrale eindtoets basis en niveau

In de nieuwe situatie krijgt een flink deel van de leerlingen van groep 8 de makkelijkere toets. Dat kan als volgt worden weergeven.

Vmbo Mavo Havo  

De overige leerlingen krijgen de moeilijkere toets, wat er dan zo uit ziet.

  Mavo Havo Vwo

Het valt zo eenvoudig in te zien dat onze Toetstrainers ook nu geschikt zijn voor alle leerlingen van groep 8, omdat het door ons aangehouden gemiddelde op beide toetsen van toepassing is.

 

 

Toetstrainers home