Centrale eindtoets basis en niveau oefenen groep 8

De Toetstrainers voor groep 8 zijn ook uitermate geschikt voor de Centrale eindtoets basis en niveau.

Met de Centrale eindtoets groep 8, meet het CITO de vaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Wereldoriëntatie (facultatief). Het tijdig opsporen van eventuele kennishiaten geeft leerkrachten en ouders meer tijd om extra instructie en oefeningen te geven in de aanloop naar deze belangrijke Centrale eindtoets basisonderwijs groep 8.

In de Centrale eindtoets komt studievaardigheden (ook wel informatieverwerking genoemd) niet meer voor. Althans niet als een apart te toetsen onderdeel. De Centrale eindtoets richt zich op taal, rekenen en wereldoriëntatie. Dit wil echter niet zeggen dat het beheersen van studievaardigheden niet meer nodig is. Onder studievaardigheden verstaan we het vermogen om teksten samen te vatten, informatie te vinden, kaart te lezen en gegevens te kunnen halen uit schema’s, tabellen en grafieken.

Veel opgaven uit de Centrale eindtoets zullen gebruik maken van 'extra's'. Bij rekenen kunnen tabellen voorkomen, bij taal wordt een beroep gedaan op begrijpend en/of studerend lezen en bij wereldoriëntatie zal het werken met een coördinatenstelsel (= een hulpmiddel om snel iets op een topografische kaart te vinden) worden ingezet. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden.

Een probleem bij deze 'extra's' is dat ze in de les versnipperd over allerlei vakken aan bod komen. Er is op de basisschool geen vak 'studievaardigheden'. Of een kind zich goed weet te redden met deze studievaardigheden kan dus zomaar onderbelicht blijven. Daarom is het verstandig kinderen hiermee te laten oefenen, juist met het oog op de Centrale eindtoets.

Dat kan met onze titel studievaardigheden Identificeren en afleiden van informatie uit teksten voor groep 8.


Beschikbare titels Toetstrainers groep 8

TAAL

Meer informatie over Spelling, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Spelling, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 601 0
Vernieuwde interface, versie 3.0
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Woordkeus, formuleren en lezen, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Woordkeus, formuleren en lezen, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 741 3
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Combipakket centrale eindtoets groep 8 Taal
Geschikt voor 10, 8 en 7
Combipakket centrale eindtoets groep 8 Taal
ISBN: 978 90 6112 565 5
Prijs: € 15,00
Meer informatie »

REKENEN-WISKUNDE

Meer informatie over Cijferend rekenen en leessommen, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Cijferend rekenen en leessommen, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 731 4
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Hoofdrekenen, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Hoofdrekenen, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 721 5
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Combipakket centrale eindtoets groep 8 Rekenen
Geschikt voor 10, 8 en 7
Combipakket centrale eindtoets groep 8 Rekenen
ISBN: 978 90 6112 575 4
Prijs: € 15,00
Meer informatie »

STUDIEVAARDIGHEDEN

Meer informatie over Identificeren en afleiden van informatie uit teksten, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Identificeren en afleiden van informatie uit teksten, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 791 8
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 771 0
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Combipakket groep studievaardigheden
Geschikt voor 10, 8 en 7
Combipakket groep studievaardigheden
ISBN: 978 90 6112 595 2
Prijs: € 15,00
Meer informatie »

WERELDORIËNTATIE

Meer informatie over Aardrijkskunde en natuuronderwijs, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Aardrijkskunde en natuuronderwijs, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 761 1
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Geschiedenis en maatschappelijke verhoudingen, Groep 8
Geschikt voor 10, 8 en 7
Geschiedenis en maatschappelijke verhoudingen, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 781 9
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Combipakket centrale eindtoets groep 8 Wereldoriëntatie
Geschikt voor 10, 8 en 7
Combipakket centrale eindtoets groep 8 Wereldoriëntatie
ISBN: 978 90 6112 585 3
Prijs: € 15,00
Meer informatie »

Combipakket Compleet set (8 titels)

Meer informatie over Combipakket Toetstrainers groep 8 compleet (8 titels)
Geschikt voor 10, 8 en 7
Combipakket Toetstrainers groep 8 compleet (8 titels)
ISBN: 978 90 6112 555 6
Prijs: € 50,00
Meer informatie »

 

Toetstrainers home