Informatie over de Centrale eindtoets groep 8 en de Entreetoetsen groep 6 en 7

Alles verbergen | Alles tonen - klik op het onderwerp hieronder om de inhoud te bekijken

Over CITO

CITO (Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling) ontwikkelt onder andere examens en toetsen. Eén van de activiteiten van CITO is het ontwikkelen van de Entreetoetsen (groep 6 en 7) en de Centrale eindtoets basisonderwijs (groep 8) voor basisscholen en het verzorgen van de verslaglegging van de resultaten.
Op de website van CITO - www.cito.nl - kunt u uitgebreide informatie vinden over de Centrale eindtoets basisonderwijs en de Entreetoetsen. U vindt daar ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders en leerkrachten.

Waarvoor worden CITO-TOETSEN gebruikt?

De CITOTOETSEN (ENTREE TOETS in groep 7 en centrale eindtoets basisonderwijs in groep 8) zijn leer- en schoolvorderingentoetsen. De resultaten van deze toetsen geven informatie over factoren die van belang zijn voor toekomstig schoolsucces. Dat zijn factoren als intelligentie, leertempo, nauwkeurigheid, concentratie en doorzettingsvermogen. Kennis van deze factoren helpt de ouders en de leerkracht bij het kiezen van geschikt vervolgonderwijs voor de leerling. Meer informatie over de centrale eindtoets primair onderwijs vindt u op de website van het College voor Examens (CvTE).

Datum Centrale Eindtoets Basisonderwijs 2016

Alle leerlingen moeten sinds schooljaar 2014-2015 in groep 8 van de basisschool de eindtoets maken. De eindtoets vindt vanaf 2015 jaarlijks tussen 15 april en 15 mei plaats. In het schooljaar 2015-2016 is de centrale eindtoets op papier op 19, 20 en 21 april. De digitale versie van de centrale eindtoets vindt tussen 15 en 29 april plaats. Scholen kunnen zelf bepalen op welke van deze data zij de digitale versie afnemen. (bron: www.rijksoverheid.nl)

Datum afname Entreetoets
Het afnamemoment is flexibel. De basisschool kan de Entreetoets afnemen tussen april en juni of in september. De Entreetoets is niet verplicht. Het afnemen van de Entreetoets kost meestal vier tot zes dagdelen, maar scholen mogen er ook wat langer over doen. Als uw kind op een van de toetsdagen ziek is, is het mogelijk de opgaven op een ander moment in te halen. (bron: cito.nl)

Overzicht inhoud CITO ENTREETOETS groep 7

De CITO ENTREETOETS in groep 7 bestaat uit 16 reguliere taken met per taak ongeveer 25 tot 30 opgaven die betrekking hebben op de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden.

Overzicht inhoud Centrale eindtoets basisonderwijs in groep 8

Lees hier over 'Cito komt met een makkelijkere eindtoets'.

 

De Centrale eindtoets basisonderwijs in groep 8 bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Wereldoriëntatie (facultatief).

 

Toetstrainers home