Hoofdrekenen, Groep 8

De Toetstrainers groep 8 zijn uitermate geschikt voor de Centrale eindtoets groep 8.

Hoofdrekenen, Groep 8

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling het onderdeel rekenen (onder andere hoofdrekenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) van de Centrale eindtoets groep 8 basisonderwijs optimaal laten oefenen.

Methode: Bestel de bovengenoemde cd-rom om uw kind/leerling kennis te laten maken met onder andere de systematiek van de meerkeuzevraag en het werken onder tijdsdruk. U kind/leerling krijgt in ruime mate opgaven aangeboden in alle door Cito gespecificeerde categorieën in het onderdeel Eindtoets Rekenen. Wanneer u gebruik maakt van de in deze software aanwezige mogelijkheid van signalering van problemen is de kans kleiner dat uw kind op bepaalde onderdelen niet goed is voorbereid op deze belangrijke Eindtoets Rekenen

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 721 5
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën onderdeel rekenen de Centrale eindtoets groep 8 basisonderwijs
Verantwoording en inhoudsopgave
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken Toetstrainer Hoofdrekenen

  • Optimale voorbereiding op de Centrale eindtoets in groep 8
  • Cd-rom met 1000 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
  • Simuleert de omstandigheden van de Centrale eindtoets (tijdsdruk, meerkeuzevragen)
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft ouders en leerkrachten inzicht in de prestaties van het kind
  • Biedt ouders en leerkrachten de kans om op tijd in te grijpen bij kennishiaten

Inhoud cd-rom:
1000 opgaven verdeeld over de categorieën optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Vorm: kale sommen, verhaaltjessommen, schatten.

Voorbeeldopgave:
Voorbeeldopgave

Aan het einde van groep 8 maken kinderen op de basisschool de Centrale eindtoets die door het CITO wordt afgenomen. Het resultaat van de Centrale eindtoets speelt een belangrijke rol bij de keuze van het vervolgonderwijs. Ouders wensen om die reden voor hun kind een optimale voorbereiding op deze belangrijke eindtoets.

De cd-rom Toetstrainer Hoofdrekenen biedt daarbij ondersteuning. De cd-rom bevat 1000 toetsvragen die op dezelfde manier in categorieën zijn ondergebracht als in de Centrale eindtoets.

De Toetstrainer Hoofdrekenen is zo opgebouwd dat de software bijzondere problemen signaleert en vastlegt. Hiermee hebben ouders en ook de leerkracht een middel in handen om exact op te sporen waar zich eventuele hiaten in kennis en vaardigheden bevinden. Zodra de problemen zijn gesignaleerd, kan daar extra aandacht aan worden besteed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Karakter Interactive software die is uitgegeven in de serie De leerLijn en/of de serie SLIM OEFENEN.

Toetstrainers home