Cijferend rekenen en leessommen, Groep 8

De Toetstrainers groep 8 zijn uitermate geschikt voor de Centrale eindtoets groep 8.

Cijferend rekenen en leessommen, Groep 8

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling het onderdeel rekenen van de Centrale eindtoets groep 8 basisschoool optimaal laten oefenen. Een belangrijke vraagmethode in de Cito toets zijn rekenopgaven in tekstvorm: de leessommen. Cijferend rekenen leert deze te herleiden naar een pure rekenopgave. Deze methodiek oefenen is een uitstekende training voor de Centrale eindtoets groep 8.

Methode: Bestel deze cd-rom en laat uw kind/leerling kennis maken met onder andere de systematiek van de meerkeuzevraag en het werken onder tijdsdruk. Uw kind/leerling krijgt vele opgaven aangeboden in alle door Cito gespecificeerde categorieën in het onderdeel Eindtoets Rekenen. Wanneer u gebruik maakt van de in deze software aanwezige mogelijkheid van signalering van problemen is de kans groter dat uw kind op bepaalde onderdelen goed is voorbereid op deze belangrijke Eindtoets Rekenen.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 731 4
Prijs: € 9,95
Tijdelijk niet leverbaar

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën onderdeel rekenen de Centrale eindtoets groep 8 basisonderwijs
Verantwoording en inhoudsopgave
Voorbeeldoefeningen

Toetstrainer - Rekenen

Kenmerken Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen

  • Optimale voorbereiding op de Centrale eindtoets in groep 8
  • Cd-rom met 1000 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
  • Simuleert de omstandigheden van de Centrale eindtoets (tijdsdruk, meerkeuzevragen)
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft ouders en leerkrachten inzicht in de prestaties van het kind
  • Biedt ouders en leerkrachten de kans om op tijd in te grijpen bij kennishiaten

Video voorbeeld:

Inhoud cd-rom:
1000 opgaven verdeeld over 40 categorieën, o.a. cijferend vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken, het meten en aflezen van klok, liniaal, meetlint, weegschaal en maatbekers, percentages in verhoudingsgetallen, lengtemaat, oppervlaktemaat, inhoudsmaat, weegmaat.

Voorbeeldopgave:
Voorbeeldopgave

Aan het einde van groep 8 maken kinderen op de basisschool de Centrale eindtoets die door het CITO wordt afgenomen. Het resultaat van de Centrale eindtoets speelt een belangrijke rol bij de keuze van het vervolgonderwijs. Ouders wensen om die reden voor hun kind een optimale voorbereiding op deze belangrijke eindtoets.

De cd-rom Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen biedt daarbij ondersteuning. De cd-rom bevat 1000 opgaven die op dezelfde manier in categorieën zijn ondergebracht als in de Centrale eindtoets.

De Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen is zo opgebouwd dat de software bijzondere problemen signaleert en vastlegt. Hiermee hebben ouders en ook de leerkracht een middel in handen om exact op te sporen waar zich eventuele hiaten in kennis en vaardigheden bevinden. Zodra de problemen zijn gesignaleerd, kan daar extra aandacht aan worden besteed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Karakter Interactive software die is uitgegeven in de serie De leerLijn en/of de serie SLIM OEFENEN.
Ontvangt het kind tijdig op de zwakke punten extra instructie, dan zal het beter voorbereid aan de Centrale eindtoets kunnen beginnen.

Toetstrainers home