Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 8

Met afdrukbare (oefen)toetsen, elk bestaande uit 20 opgaven plus een antwoord- en controleblad!

De Toetstrainers groep 8 zijn uitermate geschikt voor de Centrale eindtoets groep 8.

Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 8

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling de nodige studievaardigheden (o.a. hanteren van informatiebronnen, kaarten, tabellen en grafieken ) aanleren ter voorbereiding van de Cito Eindtoets groep 8 basisschool.

Methode: Bestel de bovengenoemde cd-rom en laat uw kind/leerling vertrouwd raken met de systematiek van de meerkeuzevraag en het werken onder tijdsdruk. Uw kind/leerling krijgt vele verschillende opgaven aangeboden in alle door Cito gespecificeerde categorieën van de Centrale eindtoets studievaardigheden. Met de aanwezige functie van signalering van problemen detecteer je direct de knelpunten in het leerproces van uw kind en kan je deze hierdoor gericht oefenen. Hierdoor is uw kind/leerling beter voorbereid op deze belangrijke studievaardigheden en stijgt de kans op een goede uitslag voor de Centrale eindtoets aanzienlijk.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 771 0
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën studievaardigheden van de Centrale eindtoets groep 8 basisonderwijs
Verantwoording en inhoudsopgave
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken Toetstrainer Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken

  • Optimale voorbereiding op de Centrale eindtoets in groep 8
  • Cd-rom met 1000 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
  • Simuleert de omstandigheden van de Centrale eindtoets (tijdsdruk, meerkeuzevragen)
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft ouders en leerkrachten inzicht in de prestaties van het kind
  • Biedt ouders en leerkrachten de kans om op tijd in te grijpen bij kennishiaten

Inhoud cd-rom:
1000 opgaven verdeeld over 60 categorieën, o.a. alfabetiseren met het woordenboek, hanteren van een naslagwerk, de beeldgrafiek - verklaring van symbolen, het gebruik van de staafgrafiek, lijngrafiek en cirkelgrafiek.

Voorbeeldopgave:
Voorbeeldopgave

Aan het einde van groep 8 maken kinderen op de basisschool de Centrale eindtoets die door het CITO wordt afgenomen. Het resultaat van de Centrale eindtoets speelt een belangrijke rol bij de keuze van het vervolgonderwijs. Ouders wensen om die reden voor hun kind een optimale voorbereiding op deze belangrijke eindtoets.

De cd-rom Toetstrainer Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken biedt daarbij ondersteuning. De cd-rom bevat 1000 opgaven die op dezelfde manier in categorieën zijn ondergebracht als in de Centrale eindtoets.

De Toetstrainer Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken is zo opgebouwd dat de software bijzondere problemen signaleert en vastlegt. Hiermee hebben ouders en ook de leerkracht een middel in handen om exact op te sporen waar zich eventuele hiaten in kennis en vaardigheden bevinden. Zodra de problemen zijn gesignaleerd, kan daar extra aandacht aan worden besteed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Karakter Interactive software die is uitgegeven in de serie De leerLijn en/of de serie SLIM OEFENEN.

Ontvangt het kind tijdig op de zwakke punten extra instructie, dan zal het beter voorbereid aan de Centrale eindtoets kunnen beginnen.

Geschikt voor Windows 10, 8.1/8 en Windows 7.

Toetstrainers home