Entreetoets Rekenen voor groep 7

Entreetoets Rekenen voor groep 7

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling het onderdeel rekenen (o.a. breuken, procenten, tafels, gewicht, meetkunde, tijd en geld toepassingen) aanleren ter voorbereiding van de Cito Entreetoets groep 7 basisonderwijs.

Methode: Bestel deze titel en laat uw kind/leerling vertrouwd raken met de methodiek van de Cito toets aan de hand van meerkeuzevragen en het werken met een tijdslimiet. Uw kind/leerling krijgt een stroom opgaven aangeboden in alle door Cito gespecificeerde categorieën van de Entreetoets Rekenen. Deze software detecteert snel de probleempunten in de materie die extra aandacht verdienen. Hierdoor is uw kind/leerling goed voorbereid op de Cito Entreetoets Rekenen en wordt er tevens een goede basis gelegd voor de Cito eindtoets groep 8 basisonderwijs.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 554 9
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën rekenen van de CITO entreetoets groep 7 basisonderwijs
Verantwoording en inhoudsopgave
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken ENTREETOETS Rekenen voor groep 7

  • Optimale voorbereiding op de CITO ENTREETOETS
  • Cd-rom met 1500 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
  • Simuleert de omstandigheden van de CITO ENTREETOETS (tijdsdruk, meerkeuzevragen)
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft ouders en leerkrachten inzicht in de prestaties van het kind
  • Biedt ouders en leerkrachten de kans om op tijd in te grijpen bij kennishiaten

Inhoud cd-rom:
1500 opgaven, verdeeld over ruim 40 categorieën waaronder verhoudingen, hoeveelheden benoemen met een breuk, procenten aangeven, omtrek uitrekenen van rechthoeken en grillige figuren.

Voorbeeldopgave:
Voorbeeldopgave

Aan het einde van groep 7 maken kinderen op de basisschool de zogenaamde CITO ENTREETOETS die door het CITO wordt afgenomen. Deze ENTREETOETS moet aangeven hoe een leerling ervoor staat en of er nog zaken bijgesteld moeten worden ter voorbereiding van de CITOTOETS in groep 8. Tevens geeft de CITO ENTREETOETS al een beetje aan welk schooltype op dat moment het meest geschikt is voor deze leerling.

De CITO ENTREETOETS bestaat uit een aantal boekjes met vragen. Deze vragen zijn verdeeld over de vakgebieden rekenen, taal en informatieverwerking. Elk van de vakgebieden is weer onderverdeeld in diverse categorieën. Heeft het kind de CITO ENTREETOETS gemaakt, dan kan het CITO een aantal conclusies trekken. Het rapport is echter niet erg fijnmazig. Slechts hoofdcategorieën als Getallen en bewerkingen, Verhoudingen, breuken en procenten, Meten, meetkunde, tijd en geld worden van een score voorzien. Wat er eventueel binnen zo'n hoofdcategorie aan de hand is, wordt niet duidelijk met de CITO ENTREETOETS.

De Toetstrainer ENTREETOETS Rekenen voor groep 7 biedt daarvoor de oplossing. De titel bevat 1500 opgaven die op dezelfde manier in categorieën zijn ondergebracht als de CITO ENTREETOETS.

De Toetstrainer ENTREETOETS is zo opgebouwd dat de software bijzondere problemen signaleert en vastlegt. Hiermee heeft de ouder, maar ook de leerkracht, een middel in handen om exact op te sporen waar zich eventuele hiaten in kennis en vaardigheden bevinden. Zodra de problemen zijn gesignaleerd, kan daar extra aandacht aan worden besteed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Karakter Interactive software die is uitgegeven in de serie De leerLijn en/of de serie SLIM OEFENEN.
Ontvangt het kind tijdig op de zwakke punten extra instructie, dan zal het beter voorbereid aan de ENTREETOETS kunnen beginnen.

Geschikt voor Windows 10, 8.1/8 of Windows 7.

Toetstrainers home