Entreetoets Studievaardigheden voor groep 7

Entreetoets Studievaardigheden voor groep 7

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling het onderdeel studievaardigheden (o.a. kaartlezen, alfabetiseren, hanteren van informatiebronnen en begrip schema’s) aanleren ter voorbereiding van de Cito Entreetoets groep 7 basisschool.

Methode: Bestel deze cd-rom en laat uw kind/leerling vertrouwd raken met de Cito methode van meerkeuzevragen met een tijdslimiet. Uw kind/leerling krijgt opgaven in alle door Cito gespecificeerde categorieën van de Entreetoets Studievaardigheden. Deze software detecteert snel de probleempunten in de materie die extra aandacht vereisen. Hierdoor bereidt u uw kind/leerling goed voor op de Cito Entreetoets Studievaardigheden en legt u een stevige basis voor de Cito eindtoets groep 8 basisonderwijs.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 664 5
Prijs: € 12,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën van de CITO entreetoets groep 7 basisonderwijs
Verantwoording en inhoudsopgave
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken ENTREETOETS Studievaardigheden voor groep 7

  • Optimale voorbereiding op de CITO ENTREETOETS
  • Cd-rom met 1500 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
  • Simuleert de omstandigheden van de CITO ENTREETOETS (tijdsdruk, meerkeuzevragen)
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft ouders en leerkrachten inzicht in de prestaties van het kind
  • Biedt ouders en leerkrachten de kans om op tijd in te grijpen bij kennishiaten

Inhoud cd-rom:
1500 opgaven, verdeeld over ruim 40 categorieën waaronder alfabetiseren, hanteren van informatiebronnen, trekken van conclusies, lezen van schema's.

Voorbeeldopgave:
Voorbeeldopgave

Aan het einde van groep 7 maken kinderen op de basisschool de zogenaamde CITO ENTREETOETS die door het CITO wordt afgenomen. Deze ENTREETOETS moet aangeven hoe een leerling ervoor staat en of er nog zaken bijgesteld moeten worden ter voorbereiding van de CITOTOETS in groep 8. Tevens geeft de CITO ENTREETOETS al een beetje aan welk schooltype op dat moment het meest geschikt is voor deze leerling.

De CITO ENTREETOETS bestaat uit een aantal boekjes met vragen. Deze vragen zijn verdeeld over de vakgebieden rekenen, taal en informatieverwerking. Elk van de vakgebieden is weer onderverdeeld in diverse categorieën. Heeft het kind de CITO ENTREETOETS gemaakt, dan kan het CITO een aantal conclusies trekken. Het rapport is echter niet erg fijnmazig. Slechts hoofdcategorieën als Studieteksten, Informatiebronnen, Kaartlezen en Lezen van schema's, tabellen en grafieken worden van een score voorzien. Wat er eventueel binnen zo'n hoofdcategorie aan de hand is, wordt niet duidelijk met de CITO ENTREETOETS.

De Toetstrainer ENTREETOETS Studievaardigheden voor groep 7 biedt daarvoor de oplossing. De titel bevat 1500 opgaven die op dezelfde manier in categorieën zijn ondergebracht als de CITO ENTREETOETS.

De Toetstrainer ENTREETOETS is zo opgebouwd dat de software bijzondere problemen signaleert en vastlegt. Hiermee heeft de ouder, maar ook de leerkracht, een middel in handen om exact op te sporen waar zich eventuele hiaten in kennis en vaardigheden bevinden. Zodra de problemen zijn gesignaleerd, kan daar extra aandacht aan worden besteed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Karakter Interactive software die is uitgegeven in de serie De leerLijn en/of de serie SLIM OEFENEN.
Ontvangt het kind tijdig op de zwakke punten extra instructie, dan zal het beter voorbereid aan de ENTREETOETS kunnen beginnen.

Geschikt voor Windows 10, 8.1/8 of Windows 7.

Toetstrainers home