Combipakket groep studievaardigheden

Vanaf 2015 heet de CITO-toets 'De Centrale eindtoets'. Deze bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie blijft een 'vrijwillig' onderdeel. Het onderdeel Studievaardigheden (of: Informatieverwerking) is vervallen. (Voor scholen die daar belang aan hechten biedt het CITO een aparte leergang Studievaardigheden met daarbij een eigen toets.)

Combipakket groep studievaardigheden

Aantrekkelijk geprijsd combipakket met de twee titels Identificeren en afleiden van informatie uit teksten, Groep 8 en Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 8.

Informatie over deze titels kunt u vinden bij de afzonderlijke titels.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 595 2
Prijs: € 15,00
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De 2 CD-roms:

Meer informatie over Identificeren en afleiden van informatie uit teksten, Groep 8
Identificeren en afleiden van informatie uit teksten, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 791 8
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 8
Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 8
ISBN: 978 90 6112 771 0
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Toetstrainers home