Entreetoets Studievaardigheden voor groep 6

Entreetoets Studievaardigheden voor groep 6

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling het onderdeel studievaardigheden (o.a. alfabetiseren en de toepassing ervan in allerlei contexten) aanleren ter voorbereiding van de Cito Entreetoets groep 6 basisschool.

Methode: Bestel deze cd-rom en laat uw kind/leerling vertrouwd raken met de Cito methode van meerkeuzevragen met een tijdslimiet. Uw kind/leerling krijgt opgaven in alle door Cito gespecificeerde categorieën van de Entreetoets Studievaardigheden. Deze software detecteert snel de probleempunten in de materie die extra aandacht vereisen. Hierdoor bereidt u uw kind/leerling goed voor op de Cito Entreetoets Studievaardigheden.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 715 4
Prijs: € 12,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën van de CITO entreetoets groep 6 basisonderwijs
Verantwoording en inhoudsopgave
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken Entreetoets Studievaardigheden (wereldoriëntatie) voor groep 6

  • Optimale voorbereiding op de CITO Entreetoets groep 6
  • Cd-rom met 1000 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
  • Simuleert de omstandigheden van de CITO Entreetoets (tijdsdruk, meerkeuzevragen)
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft ouders en leerkrachten inzicht in de prestaties van het kind
  • Biedt ouders en leerkrachten de kans om op tijd in te grijpen bij kennishiaten
  • Optie om toetsen op papier aan te maken (toets, invulblad, antwoordenblad)

Inhoud cd-rom:
1000 opgaven, verdeeld over ruim 24 categorieën waaronder alfabetiseren en de toepassing ervan in allerlei contexten, gegevens halen uit een schema, gegevens halen uit een tabel, gegevens halen uit een grafiek etc.

Voorbeeldopgave:
Voorbeeldopgave

Geschikt voor Windows 10, 8.1/8 en Windows 7.

Toetstrainers home