Entreetoets Taal voor groep 6

Entreetoets Taal voor groep 6

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling het onderdeel taal (o.a. spelling, begrijpend lezen, woordenschat) aanleren voor de Cito Entreetoets groep 6 basisonderwijs.

Methode: Bestel deze titel en laat uw kind/leerling vertrouwd raken met de methodiek van de Cito oefeningen aan de hand van meerkeuzevragen en het werken met een tijdslimiet. Uw kind/leerling krijgt ruim opgaven aangeboden in alle door Cito gespecificeerde categorieën van de Entreetoets Taal. Deze software detecteert snel probleempunten in de materie zodat deze extra aandacht kunnen krijgen. Hierdoor is uw kind/leerling goed voorbereid op de Cito Entreetoets Taal en legt dit tevens een grondige basis voor de leerjaren 7 en 8 van de basisschool.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 635 5
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten

Waarom zijn de Toetstrainers in veel gevallen beter dan de overige aangeboden leermiddelen om de entreetoets of de Centrale eindtoets te oefenen?
Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Zo kan eenvoudig worden bepaald op welke gebieden extra instructie nodig is.

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën taal van de CITO entreetoets groep 6 basisonderwijs
Verantwoording en inhoudsopgave
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken ENTREETOETS Taal voor groep 6

  • Optimale voorbereiding op de CITO ENTREETOETS
  • Cd-rom met 1200 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
  • Simuleert de omstandigheden van de CITO ENTREETOETS (tijdsdruk, meerkeuzevragen)
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft ouders en leerkrachten inzicht in de prestaties van het kind
  • Biedt ouders en leerkrachten de kans om op tijd in te grijpen bij kennishiaten

Inhoud cd-rom:
1200 opgaven verdeeld over ruim 35 categorieën waaronder spelling en werkwoordspelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Aan het einde van groep 6 maken kinderen op de basisschool de zogenaamde CITO ENTREETOETS die door het CITO wordt afgenomen. Deze ENTREETOETS moet aangeven hoe een leerling ervoor staat.

De CITO ENTREETOETS bestaat uit een aantal boekjes met vragen. Deze vragen zijn verdeeld over de vakgebieden rekenen, taal en informatieverwerking. Elk van de vakgebieden is weer onderverdeeld in diverse categorieën. Heeft het kind de CITO ENTREETOETS gemaakt, dan kan het CITO een aantal conclusies trekken. Het rapport is echter niet erg fijnmazig. Slechts hoofdcategorieën. Wat er eventueel binnen zo'n hoofdcategorie aan de hand is, wordt niet duidelijk met de CITO ENTREETOETS.

De Toetstrainer ENTREETOETS Taal voor groep 6 biedt daarvoor de oplossing.
De titel bevat 1200 opgaven die op dezelfde manier in categorieën zijn ondergebracht als het CITO dat doet.

De Toetstrainer ENTREETOETS is zo opgebouwd dat de software bijzondere problemen signaleert en vastlegt. Hiermee heeft de ouder, maar ook de leerkracht, een middel in handen om exact op te sporen waar zich eventuele hiaten in kennis en vaardigheden bevinden. Zodra de problemen zijn gesignaleerd, kan daar extra aandacht aan worden besteed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Karakter Interactive software die is uitgegeven in de serie De LeerLijn en/of de serie SLIM OEFENEN.
Ontvangt het kind tijdig op de zwakke punten extra instructie, dan zal het beter voorbereid aan de ENTREETOETS kunnen beginnen.

Geschikt voor Windows 10, 8.1/8 en Windows 7.

Toetstrainers home